Informatie voor basisscholen

U hebt een vermoeden van ED (ernstige dyslexie) bij een leerling. Dan bespreekt u dit met ouders. Als de ouders kiezen voor onderzoek en eventuele behandeling door Leestalent, dan maken zij een afspraak bij ons.
Per onderwerp vindt u hieronder meer informatie.

Wij vragen u en ouders om vragenlijsten op te sturen.  U mag de lijst van het Masterplan Dyslexie gebruiken of onze schoolvragenlijst, die u via onderstaande knop kan downloaden.

 

Wat is dyslexie?

Uw leerling heeft voldoende hulp gekregen om te leren lezen en spellen. Maar tóch blijft hij of zij er maar moeite mee houden. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. Wilt u weten wat dyslexie nu precies inhoudt? Lees dan verder!

Aanmelding voor dyslexiezorg

Leestalent werkt zowel bij onderzoek als bij de behandeling volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (NKD, 2021). Zowel bij de indicatie voor onderzoek als bij de indicatie voor behandeling houdt Leestalent zich aan de richtlijnen die dit protocol stelt. Voor de aanmelding houdt dit in dat een leerling, voordat vergoed onderzoek kan worden geïndiceerd, aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Onderzoek door Leestalent

Nadat het dossier is beoordeeld en de procedure verduidelijkt, krijgt de leerling meestal twee onderzoeken van elk twee uur. Dit zijn een intelligentieonderzoek en een lees-/spellingonderzoek.

Behandeling door Leestalent

Indien er een indicatie voor behandeling is, dan willen we de behandeling graag op school uitvoeren. Dit is in het belang van het kind; het kind is geen tijd kwijt aan reizen en hoeft zo min mogelijk schooltijd te missen.

Na de behandeling

Het is belangrijk om met de hele school van tevoren al na te denken over een goed dyslexiebeleid en gebruik te maken van stimulerende, compenserende, remediërende en dispenserende maatregelen.

Workshops en trainingen

Leestalent organiseert op aanvraag workshops voor ouders en scholen. Tijdens deze workshops wordt ingegaan op wat ouders en scholen kunnen doen om kinderen met dyslexie te ondersteunen.

Informeer naar de mogelijkheden bij  hét Kindzorgcentrum Educto.