Onderzoek door Leestalent

Nadat het dossier is beoordeeld en alle gegevens compleet zijn, worden de intake en het onderzoek ingepland. De leerling krijgt meestal twee onderzoeken van twee uur. Dit zijn een intelligentieonderzoek en een lees-/spellingonderzoek, waarbij ook het dyslectisch profiel wordt onderzocht.

Na ongeveer drie weken volgt een nabespreking waarin ouders te horen krijgen of er sprake is van dyslexie en of er een indicatie behandeling kan worden gegeven. Ouders krijgen een digitale versie van het onderzoeksverslag en indien van toepassing een digitale dyslexieverklaring. Aan ouders wordt geadviseerd om onderzoeksverslag met de school te delen.