Onderzoek door Leestalent

Nadat het dossier is beoordeeld en de procedure verduidelijkt, krijgt de leerling meestal twee onderzoeken van elk twee uur. Dit zijn een intelligentieonderzoek en een lees-/spellingonderzoek, waarbij ook het dyslectisch profiel wordt onderzocht. Wanneer alle gegevens compleet zijn, proberen wij de onderzoeken binnen drie weken te plannen, zodat de uitslag snel bekend is.

Na ongeveer drie weken volgt een nabespreking waarin ouders te horen krijgen of er sprake is van dyslexie en of er een indicatie behandeling kan worden gegeven. Ouders krijgen een digitale versie van het onderzoeksverslag en indien van toepassing een digitale dyslexieverklaring. Aan ouders wordt geadviseerd om onderzoeksverslag met de school te delen.