Kwaliteit

Wanneer u zorgen hebt over de lees- en/of spellingsvaardigheden van uw zoon, dochter of leerling en u zoekt hulp, dan wilt u natuurlijk hulp die van hoge kwaliteit is. Bij Leestalent staat kwaliteit hoog in het vaandel, wat mede tot uiting komt in de aansluiting bij verschillende instituten. Lees bijvoorbeeld hier wat onze aansluiting bij het NKD zegt over de kwaliteit van de dyslexiezorg bij Leestalent.

Hieronder vindt u meer informatie.

Waarom ouders kiezen voor Leestalent

U wilt graag dat de zorg in de leefomgeving van uw kind wordt gegeven. Leestalent behandelt de kinderen doorgaans onder schooltijd op school. Zo heeft het kind, dat door zijn dyslexie al dubbel zoveel energie op school moet gebruiken, meestal geen verlengde schooldag en is het geen lestijd kwijt door reizen. Overigens is behandeling in een pauze of na schooltijd ook altijd bespreekbaar.

Als ouder stelt u prijs op intensief contact over de vorderingen van uw kind. Bij Leestalent is dit mogelijk ‘Jouw Omgeving’ in Skribbel. Bovendien zorgt de behandeling op school voor korte lijnen met de leerkrachten en de behandelaar.

Wat ouders en scholen zeggen.

“Eindelijk is er erkenning voor de problemen van mijn zoon. Hij is al zo lang aan het tobben. Wat fijn dat jullie hem op school gaan behandelen!”
(Ouder van een jongen uit groep 5.)

“Wat fijn dat ik altijd om advies kan vragen wanneer ik vragen heb over een leerling. En dat ik altijd eerlijk antwoord krijg.”
(Intern begeleider Maikel van de Nicolaasschool.)

“Wat fijn dat ik zo snel bij jullie terecht kon, en nog mooier dat de behandeling op school is.”
(Ouder bij een intake.)

Download hier een overzicht van ons meest recente klanttevredenheidsonderzoek.

Dyslexieverklaring

De dyslexieverklaring wordt afgegeven als de diagnose dyslexie gesteld wordt. Een goede dyslexieverklaring moet aan regels voldoen om als leerling aanspraak te mogen maken op een aangepaste wijze van toetsen en examineren zoals het gebruik van spellinghulp of extra tijd. De school kan nagaan of de verklaring aan de gestelde criteria voldoet. Mocht dit niet het geval zijn dan geeft dat voldoende tijd om maatregelen te nemen. Hier vindt u alle criteria. De dyslexieverklaringen van Leestalent voldoen vanzelfsprekend aan de gestelde criteria.

Herkenning goede behandeling

Een goede behandeling voldoet aan onderstaande punten:

– De behandeling gaat uit van een specifiek probleem met technisch lezen en het spellen van woorden. Van daaruit wordt gerichte aandacht besteed aan lezen en spellen als afzonderlijke vaardigheden, maar ook in combinatie met elkaar.
– De behandeling gaat uit van problemen met de taalverwerking. Vaak is dit het omzetten van klanken in lettertekens. Er wordt aandacht besteed aan het koppelen van spraakklanken en letters/woorden.
– De behandeling maakt gebruik van specialistische leestraining, waarbij het kind leert woorden snel(ler) te herkennen en waarbij leesstrategieën (“Hoe lees ik een tekst of woord?”) nadrukkelijk worden geoefend.
– De behandeling verloopt in onderdelen die een systematisch plan volgen.
– De behandeling is in principe gelijk voor ieder kind, maar besteedt ook aandacht aan individuele kenmerken.
– De behandeling wordt vrijwel altijd ondersteund door computerprogramma’s waarmee het kind kan werken en oefenen.

Op de markt wordt ook een veelheid aan zogenaamde ‘dyslexietherapieën’ aangeboden waarvoor onvoldoende wetenschappelijke basis is. Denk hierbij aan motorische trainingen, speciale en gekleurde brillen, voedingssupplementen (bijv. visolie), beelddenken (Davismethode), muziek- en luistermethode (Tomatis), edukinesiologie, neurolinguïstisch programmeren, e.d. Het is belangrijk om te weten dat de effectiviteit van deze therapieën onvoldoende is bewezen. Om die reden vallen deze ’therapieën’ dan ook niet onder de opties voor de vergoede behandeling vanuit de jeugdwet.