Behandeling door Leestalent

Indien er een indicatie voor behandeling is, dan willen we de behandeling graag op school uitvoeren. Dit is in het belang van het kind; het kind is geen tijd kwijt aan reizen en hoeft zo min mogelijk schooltijd te missen. Ook kan de behandelaar op deze manier sneller en directer afstemmen met de school. Als behandeling onder schooltijd niet mogelijk of wenselijk is, kan deze natuurlijk altijd na schooltijd plaatsvinden, of op een andere locatie.

Tijdens de behandeling zijn er drie toetsmomenten om de voortgang te bepalen. De school hoeft de AVI- en DMT-toetsen niet meer af te nemen, want dan bestaat de kans dat de leerling teveel getoetst wordt. De uitslagen van deze toetsen kunt u overnemen van de behandelaar.

Verder krijgt u, als de ouders hiervoor toestemming geven, toegang tot ‘Jouw Omgeving’ van Skribbel. Hierin kunt u de behandeling volgen en zien wat het huiswerk is. Dit huiswerk is gebaseerd op de modules waarmee op dat moment wordt gewerkt. Wordt er ook huiswerk in de klas opgegeven, dan is het belangrijk om dit op elkaar af te stemmen.