Leestalent presenteert BOUW! op de Nationale Dyslexie Conferentie

Op woensdag 5 april 2017 vindt in Ede de Nationale Dyslexie Conferentie plaats. Tijdens een van deze lezingen heeft Leestalent de eer om voor een groot publiek meer informatie over BOUW! te delen.

De Nationale Dyslexie Conferentie is bedoeld voor iedereen die beroepshalve bij dyslexie betrokken is en is een mix van onderwijspraktijk, gezondheidszorg en wetenschap. Door middel van 46 lezingen én een informatiemarkt zijn alle professionals weer op de hoogte van alle praktische handvatten bij het borgen, verbeteren en vernieuwen van dyslexie-aanpak in onderwijs en zorg.  Tijdens een van deze lezingen; ‘Project BOUW! krijgt Leestalent een mooi podium met SWV 2804 Hoeksche Waard voor 37 scholen.

Eén op de twaalf kinderen in het primair onderwijs kampt met dyslexie. In het voortgezet onderwijs is het zelfs één op de negen. En wie minder presteert op school, haalt niet alles uit zichzelf. Daarom is een methode ontwikkeld om dyslexieproblemen terug te brengen: Bouw!, een wetenschappelijk interventieprogramma van de Universiteit van Amsterdam. Bouw! is ook geadopteerd door de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard. Het programma moet leiden tot een spectaculaire daling van het aantal dyslexiegevallen in het onderwijs in de regio.

De kenmerken van Bouw!

  • 525 online computerlessen, waarbij ouders, grootouders, leerlingen uit hogere groepen of vrijwilligers fungeren als ‘tutor’
  • Geschikt voor school en thuis, leuk om te doen voor kinderen
  • Het programma wordt ingezet in groep 2 t/m 4 van het primair onderwijs
  • Het aantal dyslexie-diagnoses wordt met meer dan 60% te worden verminderd (effectiviteit wetenschappelijk aangetoond)
  • Het leesniveau van de grote groep leeszwakke (risico)leerlingen (25% laagste scores) wordt verhoogd tot gemiddeld niveau

Eén programma, vier partners

Het succes van Bouw! is mede te danken aan een brede samenwerking. Centraal staat een bovenschoolse aanpak in de implementatie van Bouw! Daarom heeft het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard alle belangrijke partners bij elkaar gebracht in een stuurgroep: het bestuur van het samenwerkingsverband, de gemeente, het dyslexiebehandelinstituut Leestalent en Lexima, uitgever van Bouw! Alle scholen van het samenwerkingsverband doen mee. De Universiteit van Amsterdam volgt het project om het effect te onderzoeken.

Tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie krijgt Leestalent samen met Lexima podium om meer te vertellen over deze mooie samenwerking en ontwikkeling!