Een preventieve aanpak voor kostenbeheersing in de EED-zorg

In veel regio’s overschrijden de kosten van de dyslexiezorg in 2015 de toegewezen budgetten. Om die kosten beheersbaar te houden biedt Leestalent in samenwerking met Lexima een aanpak die is gericht op preventie.

Een belangrijke oorzaak van de budgetoverschrijding in de EEDzorg
is het grote aantal kinderen dat aangemeld wordt voor zorg en het aantal kinderen dat voor behandeling in aanmerking komt. Als deze aantallen kunnen worden verlaagd, leidt dit tot aanzienlijke kostenbesparingen.

Van essentieel belang hierbij is effectieve ondersteuning op school. Binnen de groep (interventieniveau 1 en 2), en voor de kinderen met een hardnekkige achterstand ook daarbuiten (interventieniveau 3). Leestalent biedt begeleiding bij het organiseren van die ondersteuning met het evidence-based interventieprogramma Bouw! Dit programma is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Lexima en wordt door Leestalent samen met Lexima op scholen geïmplementeerd.

De inzet van Bouw! heeft bewezen succes bij de preventie van (ernstige) leesproblemen in groep 2 tot en met groep 4. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal kinderen met een verhoogd risico op dyslexiediagnose sterk afnam na de interventie. Bij een deel van de kinderen met leesproblemen kwamen deze achterstanden na de interventie zelfs helemaal niet meer voor!

Het spreekt voor zich dat met de inzet van Bouw! de kosten van EED-zorg sterk kunnen dalen. Leestalent vertelt graag meer in een persoonlijk
gesprek.