Werkzaamheden Masterplan Dyslexie worden voorgezet

Leestalent is blij dat het Masterplan Dyslexie als (onafhankelijk) informatie-orgaan blijft bestaan. Eerdere berichtgeving, ook op onze site, bleek op verwarring te berusten.
Zoals het Masterplan Dyslexie zelf aangeeft: “OCW heeft echter vanaf de start van het Masterplan Dyslexie (2004) door middel van projectsubsidies de werkzaamheden ondersteund en zal de ondersteuning ook in de toekomst continueren.”
Het is goed nieuws dat deze kennisbron voor velen blijft bestaan. Het Masterplan Dyslexie geeft vorm, in interactie met de onderwijswereld, dyslexiebehandelaars en de wetenschap, aan nieuwe ontwikkelingen op dyslexiegebied. En dat is, ook in de toekomst, nodig!

Leestalent is blij met reactie Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker

Leestalent is blij met de reactie van Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker dat zowel het onderwijs als de beroepsgroep niet gebaat zijn bij het beeld dat nu is ontstaan over dyslexieverklaringen.

Leestalent is blij met de reactie van Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker dat zowel het onderwijs als de beroepsgroep niet gebaat zijn bij het beeld dat nu is ontstaan over dyslexieverklaringen. Ook Leestalent vindt dat een dyslexieverklaring betrouwbaar moet zijn en moet zijn afgegeven volgens de richtlijnen die gelden voor EED. De volledige verklaring van de minister kunt u hier lezen