Wat is dyslexie?

Het woord dyslexie komt uit het Grieks en betekent moeite met woorden. Dit merk je aan het lezen en het spellen. Dat gaat bij iemand met dyslexie langzamer dan bij iemand zonder dyslexie. Vaak maak je ook meer fouten.

Als je dyslexie hebt ben je net zo slim als andere kinderen, je hebt alleen meer tijd nodig om woorden snel te lezen en te spellen. Je moet er ook meer voor oefenen. Dat is niet fijn, maar oefenen is wél belangrijk, want dan merk je dat lezen en spellen makkelijker wordt!