Ontstaan

Leestalent is voortgekomen uit 12-Learn (opgericht in 2006) en al sinds de start van de vergoede dyslexiezorg in 2009 als een van de eersten actief in deze branche. Leestalent is actief betrokken bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie als adviseur van het bestuur. Als een van de eerste aanbieders in Zuid-Holland hebben wij ook het keurmerk ontvangen.

Met resultaatgerichte behandeling door gekwalificeerde specialisten en professionele diagnostiek is Leestalent inmiddels gegroeid van 1 naar 13 vestigingen. En we groeien nog steeds! De omvang van de organisatie maakt het mogelijk de aan Leestalent verbonden specialisten intern op te leiden. Zo maken we excellente dyslexiezorg bereikbaar voor iedereen. Leestalent is onderdeel van hét Kindzorgcentrum Educto.

Leestalent wil altijd zorg dichtbij het kind bieden. In de afgelopen jaren hebben wij onze eigen behandelmethode ontwikkeld, genaamd Skribbel. Het doel van Skribbel is dat:

“…door het uitbreiden en intensiveren van effectieve behandelingstijd, duidelijke feedback, begeleide inoefening en het aanspreken van de meta-cognitie van het kind, de lees- en/of spellingvaardigheid van het kind groeit. Als nevendoelen zien we leerlingen die weer gemotiveerd raken voor het lezen en uiteindelijk tot een zo hoog mogelijke beheersing van het technisch lezen en/of spellen komen, passend bij het niveau en talent van de individuele leerling. (Blomert, 2006) Uiteindelijk zal de zelfredzaamheid van het kind vergroot worden.”

Voor de communicatie met ouders wordt gebruikt gemaakt van het communicatieplatform ‘Jouw Omgeving’ binnen Skribbel.