Onderzoek door Leestalent

Als het dossier compleet is en voldoet aan de eisen, maken we de afspraken voor de twee onderzoeken en intake met ouders/verzorgers. Dit zijn afspraken van ongeveer twee uur. Jouw kind wordt dan onderzocht door een psycholoog of orthopedagoog die met Leestalent samenwerkt. Meestal lukt het om het onderzoek binnen 3 weken in te plannen, maar dit kan ook afhangen van uw eigen agenda (bijvoorbeeld vakantieplannen) en van het tijdstip waarop de beschikking van de gemeente binnen is.

Tijdens het eerste onderzoek wordt de intelligentie van jouw kind getest. Dit onderzoek is niet nodig als er minder dan twee jaar geleden een intelligentieonderzoek is gedaan. Tijdens de tweede afspraak onderzoeken we het niveau van lezen en spelling en kijken we of jouw kind de kenmerken heeft van dyslexie. Bij de aanmelding wordt ook een afspraak gemaakt voor de nabespreking van het verslag. Deze nabespreking is gemiddeld drie weken na het onderzoek. Je krijgt dan de uitslag van het onderzoek te horen en de mogelijkheden voor het vervolgtraject.

Blijkt uit het onderzoek dat bij jouw kind sprake is van ED (ernstige dyslexie) en dat behandeling wordt geadviseerd? Dan ontvang je een dyslexieverklaring en kunnen de behandelingen starten.