Onderzoek door Leestalent

Als het dossier compleet is en voldoet aan de eisen, maken we een afspraak van drie kwartier voor een intake met ouders/verzorgers en twee onderzoeken met jouw kind. Dit zijn afspraken van ongeveer twee uur. Je zoon of dochter wordt dan onderzocht door een psycholoog of orthopedagoog die met Leestalent samenwerkt. Gemiddeld lukt het om het onderzoek binnen 3 weken in te plannen, maar dit kan verschillen op basis van jouw eigen agenda en beschikbaarheid en van het tijdstip waarop de beschikking van de gemeente binnen is.

Het onderzoek start met een intake. Deze vindt meestal online plaats, gemiddeld een aantal dagen tot een week voordat het onderzoek staat ingepland. Tijdens het eerste onderzoek wordt de intelligentie van jouw kind getest. Dit onderzoek is niet nodig als er minder dan twee jaar geleden een intelligentieonderzoek is gedaan. Tijdens de tweede afspraak onderzoeken we het niveau van lezen en spelling en kijken we of jouw kind de kenmerken heeft van dyslexie. Na deze laatste afspraak wordt een (online) afspraak gemaakt voor de nabespreking van het onderzoek. Deze nabespreking is gemiddeld drie weken na het onderzoek. Je krijgt dan de uitslag van het onderzoek te horen en de mogelijkheden voor het vervolgtraject. Het verslag ontvang je na afloop digitaal.

Blijkt uit het onderzoek dat bij jouw kind sprake is van ED (ernstige dyslexie) en dat behandeling wordt geadviseerd? Dan ontvang je een dyslexieverklaring en kunnen de behandelingen starten.