Missie en visie

Waar wij bij Leestalent voor staan

Wij geloven dat lezen essentieel is voor de opname van kennis en informatie. En daarmee voor onafhankelijkheid. We leven tenslotte in een wereld die door schrift wordt ondersteund. Leestalent maakt lezen weer leuk en vergroot daarmee de kans op succeservaringen.

Waar wij bij Leestalent  voor gaan

Wij gaan voor een wereld waarin kinderen geen beperkingen ervaren door hun leestalent. En waarin ouders/verzorgers zijn toegerust om hun kinderen te begeleiden naar een toekomst als onafhankelijk mens in de maatschappij.

Met stakeholders delen wij kennis en kunde. Zo kunnen we, in gemeenschappelijkheid, altijd de optimale oplossing bieden voor een kind met lees- en spellingproblemen. En werken we samen om de drempels voor dyslecten weg te nemen.

Onze professionals werken autonoom. We stellen ze in staat oplossingen te bedenken die het leven van dyslecten positief beïnvloeden.

Onze leidende principes

  •  Succeservaring. Bij Leestalent gaan we voor succeservaringen. Voor onze klanten in onze behandeltrajecten, maar ook voor onszelf door met kennis en kunde veranderingen teweeg te brengen in de maatschappij.
  • Zelfstandigheid. De weg naar zelfstandigheid voor onze klanten staat centraal bij alles wat wij bieden. Maar ook in onze organisatie is zelfstandigheid een leidend principe, of het nu gaat om het uitvoeren van werkzaamheden, het nemen van beslissingen of het streven naar vooruitgang.
  • Motivatie. Bij Leestalent werken we met gemotiveerde mensen die een verschil willen maken voor dyslectische kinderen. Motivatie zorgt dat behandeltrajecten leuk zijn en leiden tot succeservaringen, in ons werk en voor onze klanten. Motivatie en de mate van succes zijn voor ons onlosmakelijk verbonden.
  • Verrijkend. We verrijken onze programma’s én onszelf continu met de nieuwste inzichten en ervaringen, zowel intern als extern. Horizonverruiming is een continu proces. En daarmee verrijken we óók de ervaring voor dyslecten.