Kosten en vergoedingen

Sinds 2015 wordt dyslexiezorg door de gemeente betaald. De zorgverlener die je kiest moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Verder moet het schooldossier van jouw kind aan bepaalde eisen voldoen. Bekijk hier of Leestalent een contract heeft met de gemeente waar jouw kind staat ingeschreven.

Voor vergoeding is het nodig dat er een leerlingdossier is waarmee de school het vermoeden van ernstige dyslexie (ED) onderbouwt. Daarbij laat de school met handelingsplannen zien dat het kind voor een bepaalde periode extra ondersteuning op het juiste niveau heeft gekregen, maar dat ondanks die gerichte hulp de lees- en spellingontwikkeling onvoldoende vooruit is gegaan. Omdat het om vergoede zorg gaat, zijn er uiteindelijk beperkingen in budgetten. Daarom zijn er criteria opgesteld voor de mate van de ernst van de achterstand in lees-/spellingontwikkeling en voor de hulp die van de school in het voortraject wordt verwacht. Scholen kunnen onder andere het Masterplan Dyslexie raadplegen voor meer informatie en een handige checklist voor het leerlingdossier. Een kind komt in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer hij of zij aan beide onderstaande voorwaarden voldoet:

  1. Lezen: 3x een V-(min)-score of E-score (zwakste 10%) en;
  2. Tussen de officiële meetmomenten (in januari en juni) is het kind minimaal een half jaar ondersteund en geëvalueerd op zorgniveau 3 (dit houdt in: minimaal 3 maal 20 minuten extra leesonderwijs per week, liefst individueel begeleid door een professional die gebruik maakt van een passende methodiek gericht op het individuele kind).

Voor meer informatie over de voorwaarden waaraan het dossier moet voldoen, kun je kijken op de website van het Nederlands Kwaliteitsregister Dyslexie.

Voldoet jouw kind hier niet aan, maar wil je toch onderzoek laten doen? Dan betaal je dit als ouder(s) zelf, omdat er hiervoor geen vergoeding mogelijk is. Meld je kind aan via deze pagina en kies op de eerste pagina voor particulier.