Expertise

Onze behandelaars zijn orthopedagogen of psychologen die een aanvullende opleiding voor dyslexiezorg hebben gevolgd. De behandelaars zijn allen ingeschreven in het Nederlands Kwaliteitsregister Dyslexie en lid van het SKJ. Daarnaast zijn velen lid van beroepsverenigingen NVO en/of NIP. Zo is de professionaliteit gewaarborgd.

Leestalent is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Dit is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaars. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen dienen deze behandelaars gecertificeerd te zijn door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.