Behandeling door Leestalent

Voor een goede behandeling is het van groot belang dat je als ouder de juiste zorgverlener kiest. Kies er daarom één die is aangesloten bij het kwaliteitsinstituut NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie).

Leestalent en de behandelaars die bij Leestalent zijn betrokken zijn allemaal ingeschreven bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Een dergelijke certificering betekent dat zij voldoen aan een uitgebreid kwaliteitssysteem. Nóg een reden om voor Leestalent te kiezen, is dat de zorg dichtbij het kind wordt gegeven. Leestalent behandelt kinderen meestal onder schooltijd op school. Zo is het kind geen extra tijd kwijt en hoeft het niet te reizen. Dat is wel zo prettig, want een kind met dyslexie moet zich al harder inspannen dan andere kinderen. Een bijkomend voordeel is dat de behandelaar een direct contact met de school kan onderhouden. Mocht je toch liever willen dat je kind buiten schooltijd wordt behandeld, dan kan dat ook.

Tijdens de behandeling houdt Leestalent intensief contact met ouders. Dit gebeurt door regelmatige gesprekken en daarnaast ook online. Je kunt inloggen in ‘Jouw omgeving’ in Skribbel, waarin je de vorderingen van jouw kind kunt volgen en erop kunt reageren.